Lezersbrief

Illustratie boven: Commentaar op de miljoenennota

Lex van Voorst   Edeseweg 74   Bennekom

Fam K. Versluis-van Straten

Utrecht

Bennekom, 1 oktober ’68

Geachte familie Versluis,

Op uw beurt zult u vermoedelijk opkijken dat u alsnog mijn reactie ontvangt op uw brief van 1 juni, waarin u mij zeer prijst omwille van mijn werk voor de NCRV-gids.

Een excuus mijnerzijds is, dat uw brief eerst blijkbaar op vele bureau’s in Hilversum is blijven liggen voordat ik hem in handen kreeg. Daarna kwam de vakantie en daarna een zeer drukke periode om de verloren tijd van de vakantie weer in te halen en zie, de bladeren vallen als ik eindelijk gelegenheid heb uw vriendelijke brief te beantwoorden.

Wij mensen zijn vreemde wezens.  Als u mij een brief had gestuurd waarin u onvriendelijke dingen schreef, of mij uitmaakte voor datgene wat mooi en lelijk is, dan was ik waarschijnlijk direct in de schrijfmachine geklommen om u van repliek te dienen.

Nu ontvang ik van u een aardige brief en ik wacht te lang met de beantwoording. Anderzijds zijn veel mensen onmiddellijk bereid er kennis van te geven als zij zich gekwetst achten, maar schrijven minder snel als het erom gaat iemand te prijzen. Juist daarom was het zo leuk uw brief te ontvangen; ik ben er echt gelukkig mee.

De tekeningen voor de NCRV-gids komen altijd in een razend snel tempo tot stand. Ik ben daarvoor een dag per week in Hilversum, veel of weinig, in die dag moet alles klaar zijn.

Blijkt op het laatste moment dat er te weinig tekst is op een bepaalde pagina, dan zit Van Voorst daar en vult het gat.

Soms durf ik in de week daarop de gids nauwelijks in te kijken omdat ik vrees dat de tekeningen er hopeloos uit zullen zien. Gelukkig valt dat meestal mee; juist door de grote snelheid krijg je soms nogal spontane tekeningen.

Ik ben heel blij dat u de krabbels leuk vindt en dat u dat ook hebt geschreven. Inderdaad ken ik u niet, maar na uw brief en dit antwoord heb ik een beetje het gevoel u al heel lang te kennen.


Met vriendelijke groet en hoogachting,

Lex van Voorst